Handy Cure laserová biolampa

Zdravotnické prostředky

Handy Cure je certifikovaný zdravotnický prostředek izraelské firmy Medical Quant Ltd a je založen na synergickém terapeutickém účinku čtyř klinicky ověřených metod: nízkoúrovňového pulzního laserového světla, pulzního infračerveného světla, viditelného červeného světla a statického magnetického pole. Využitím těchto metod v jednom zařízení dochází k rychlé a účinné léčbě v relativně krátkém čase.

handycure 12 let na ceskem trhu

Bezbolestná a neinvazivní léčba

Žádné vedlejší účinky

Bezpečné a snadné použití

Kompaktní rozměry

Certifikovaná zdravotnická pomůcka

Handy Cure je terapeutické zařízení na principu nízkovýkonového pulzního laseru evidované v Registru zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) pod evidenčním číslem 00463048. Zobrazit výpis z registru zdravotních prostředků

Skladem na e-shopu

Nejlepší cena na trhu

7 499  vč. DPH
handycure 12 let na ceskem trhu

Součástí balení je Handy Cure, ochranné brýle, nabíjecí adaptér a český manuál.

Handy Cure je lékařské zařízené, které kombinuje nízkou úroveň pulzního laserového záření (Laser Class 1M, výkon 0.4 až 1.4 mW, záření 900+/-50 nm), infračervené záření (výkon 30–90 mW, záření 860–960 nm), viditelné červené světlo (výkon 2–10 mW, záření 600–740 nm) a statická magnetická pole (25–45 MT). Medical Quant vyrábí jako jediná firma dostupné zařízení, které poskytuje synergické léčebné účinky z těchto 4 způsobů, obsahující všechny tyto typy záření v jednom přístroji, což umožňuje, že Handy Cure dosáhuje rychlých klinických účinků v relativně krátkém čase.

Technologie Medical Quant je účinná zejména v situacích, kde se buběčné tkáně zanítily. Zánět buněčné tkáně je způsoben sníženou mikrocirkulací, která mění množství krve dodané do buněk, což vede k ischemickému poškození. Jakýkoliv vliv, který zkrátí dobu ischematického stavu, bude mít příznivý vliv na průběh onemocnění a doprovodné bolesti.

Medical Quant zlepšuje mikrocirkulaci, která odstraňuje toxické odpady z oběhu a zlepšuje dodávku kyslíku do hypoxických buněk, vše během několika procedur ozařování na bolestivé tkáně. V důsledku toho je tkáň vyléčena a bolest zmizí. Tyto výsledky jsou dosaženy chemickými procesy v buňkách zodpovědných za biofotony, což vede k obnovení energie produkce (ATP) a restartování všech postižených buněčných funkcí. Medical Quant je neinvazivní, nedrogová, bezbolestná a neoperativní léčba, která je začátkem nových moderních postupů v moderní medicíně.

Použití Handy Cure zvyšuje rychlost, kvalitu a pevnost opravy buněčné tkáně, zvyšuje krevní dodání do postižené oblasti, stimuluje imunitní systém, stimuluje nervové funkce, tvoří kolagen a svalové tkáně, pomáhá vytvářet nové zdravé buňky a tkáně a podporuje rychlejší hojení zranění a vytvoření koagula. Tato metoda může poskytnout i významné výsledky pro seniory nebo pacienty trpící dlouhodobou nemocí nebo poškozením buněk a to i v případech, které byly dříve považované za beznadějné.

Je důležité zdůraznit, že terapie s Handy Cure nevylučuje jiné konvenční lékařské ošetření. Naopak kombinací obou přístupů může mít za následek rychlou regeneraci a může umožnit snížení dávek léků.

Bezpečnost

Handy Cure je bezpečný. Důkazem je přes 2000 studií na LLLT (laserová terapie). Je klasifikován jako laserové zařízení třídy I. Tato třída I je klasifikována pro laserová zařízení představující minimální potencionální škodu pro uživatele a jsou klasifikované jako NSR (Non Significant Risk – nevýznamné riziko) od FDA. Handy Cure se nedoporučuje směřovat na těhotné dělohy, na kardiostimulátor a při ošetřování obličeje je nutné používat ochranné brýle.

Fyziologické vlastnosti Medical Quant

NÍZKOÚROVŇOVÁ LASEROVÁ TERAPIE (LLLT)

Základní fyzika laseru:

Nízkoúrovňové lasery se v dnešním světě běžně používají na čtení kódů na pokladnách, laserové tiskárny, přehrávače kompaktních disků. Laser znamená zesílení světla povzbuzenou emisí záření. Laserový paprsek světla na rozdíl od běžného světlo, je koherentní, což znamená, že fotony jsou synchronizovány. Laserové světlo je monochromatické, což znamená, že je z jedné čisté barvy (jedna vlnová délka).

Prospěšné vlnové délky jsou ve viditelném světle (červená přibližně 700 nm) a blízké infračervené oblasti (v blízkosti infračervených vlnových délek v rozsahu od 700 nm do 5000 nm nebo 5 um). Medical Quant používá červené světelné záření 600 až 740 nm vlnové délky, infračervené záření 860 až 960 nm vlnové délky a laserové záření 900 + / – 50 nm vlnové délky, z nichž všechny jsou ve velmi bezpečném rozmezí. Viditelné a blízké infračervené rozsahy vlnových délek jsou bezpečnější než mikrovlny a rádiové vlny, které jsou obvykle považovány za bezpečné.

Hustota zářivého toku (PD), nebo světelná koncentrace se měří ve wattech na čtvereční centimetr (W/cm2). Nízkoúrovňové lasery (nebo měkké lasery, nebo studené) používají sílu od 1 do 3 miliwattů (mW). Medical Quantt má výkon 1,4 mW, tedy hluboko pod práh rizika. Lasery nemají ani oteplovací efekt, pokud nejsou provozovány nad 5W/cm2. Lasery se schopností řezat (chirurgické lasery nebo lasery používané v průmyslu pro řezání oceli) mají hustotu energie (PD) od 300 do 10.000 W/cm2.

Nízkoúrovňové lasery jsou dnes vyráběny pomocí polovodiče, které jsou jako počítače z různých čistých prvků nebo jejich kombinací. Kombinace prvků InGaAlP dělá viditelné světlo v rozmezí 630 do 685 nm; kombinující GaAlAs produkuje světlo v rozmezí 780 až 870 nm, a kombinace GaAs produkuje infračervené laserové diody v délce 900 nm.

Kombinace několika způsobů světelného záření.

Viditelné světlo jako světlo červené má mělký průnik tkání (1 až 3 mm), což je omezující, pokud jde o jeho výhody. Infračervené světlo má hlubší průnik (10 až 15 mm). Nicméně pomocí několika způsobů současně, jako v případě Handy-Cure je mnohem hlubší průnik (do 8 až 10 cm).

Hlavní biologické účinky laserového světla

(Vyňato z textů velkého souboru vědeckých důkazů).

Pro přenos živin přes buněčnou membránu platí, že buněčná membrána musí být polarizovaná. Zraněná buňka ztrácí polarizaci své membrány. Laserová terapie usnadňuje buněčným membránám získat zpět normální polarizaci a prospěšné živiny a molekuly mohou být přeneseny na místo, kde jsou potřeba. Výzkum ukázal, že laserová terapie může zvýšit ATP (palivo těla) až o 150 %.

Handy Cure působí prostřednictvím jednoho z nejzákladnějších molekulárních mechanismů lidského těla, adenosintrfosfát (ATP). Mitochondrie všech živých buněk jsou často nazývané buněčné „elektrárny“, z důvodu jejich účasti v přepočtu chemické energie živin molekul do chemické energie ATP. Chemický proces přidávání anorganického fosfátu do molekuly se nazývá „phosphorilation“. „Phosphorilation“ v mitochondriích se skládá z cytochromů, které jsou chromofory, molekuly, které reagují na lehké záření, takové, které jsou začleněny do Medical Quant. Fosfátové skupiny z ATP, a to zejména terminál jedna, může být přenesen s pomocí enzymů na další molekuly s cílem zvýšit jejich reaktivitu. Tímto způsobem ATP spojuje aspekty produkování energie buněčné biochemické reakce na energie, které vyžadují aspekty biologických prací jako je pohyb, syntézu bílkovin a aktivní transport.

V nedávné studii byly mozkové tkáně ozářené infračervený laserem (830 nm) a obsah ADP a ATP byl sledován v tkáních. Bylo zpozorováno zvýšení ATP v obsahu mozkové tkáně, což potvrzuje vliv terapeutického laseru na výrobu ATP. Zvýšení ATP umožňuje ischemickým buňkám v poškozené tkáni hojit se a dosáhnout jejich normální funkce.

Zvládání bolesti syndromy Muskuloskeletální bolesti (Chronických i akutních)

LLLT se aplikuje na celou řadu akutních a chronických syndromů bolesti pohybového systému, jehož hlavní příznakem je bolest (bolesti zad, svalové křeče, zánět šlach, tenisový loket, karpální tunel syndrom, fibromyalgie). LLLT se ukázala být efektivní v různých onemocněních pohybové soustavy a při bolestech s tím spojených.

U revmatoidní artritidy může být laser přínosem nejen pro bolest akutní, ale i chronickou. Všechny studie s LLLT v „chronic rheumatoid“ hlásily značné zlepšení bolesti (80% úspěšnost při zmírňování bolesti). V další studii 170 pacientů s revmatoidní artritidou pomocí laseru zaznamenaly útlum až o 90 %.

Ve zprávě o 1.000 ošetření laserem (830 nm) pro celou řadu chronických bolestivých syndromů bylo stanoveno celkové snížení úrovně bolesti o 70 %.

Při jiné studii se použilo laser pro osteoartrózu kolene u 40 pacientů. Bylo zaznamenáno významné snížení o 82 % u pacientů se zlepšenou pohyblivostí kloubů. Mezi 36 náhodnými pacienty s bolestí způsobenou krční osteoartrózou, ti, kteří dostávali infračervené a nízkoúrovňové laserové léčby se zlepšili (75 %) oproti skupině které dostávala standardní léčbu (31 %). Podobně při studii s 60 pacienty s krční artrózou byl nízkoúrovňový pulzní laser úspěšný ve zmírnění bolesti a zlepšení funkce.

Výsledky studie ukazují, že cervikální myofasciální bolest je výrazně lepší s 3 měsíčním používáním laser diody. V randomizované studii s 30 pacienty s bicepsovým zánětem šlach výsledky prokázaly účinnost laserové terapie na zánět šlach na rameni. Další studie s pacienty (n = 324), buď s mediální epikondylitidou (golfový loket, n = 50) prokázala účinnost laseru. Léčba s LLLT se ukázala účinná při léčbě karpálního tunelu. Další studie ukázala významné snížení skóre v McGill dotazníku bolesti.

U akutních poranění poškození měkkých tkání je zároveň otok, hematom, bolest a snížená pohyblivost. Sportovní úrazy a nehody v domácnosti obvykle doprovází poranění svalů, vazů. V nepřítomnosti zlomeniny nebo jiného zranění vyžadujícího přednostní léčbu, by měla být LLLT jako nebližší možnost. Je doložena studie u 50 pacientů s inverzním poraněním kotníku. Zjistilo se, že ve srovnání s konvenčními fyzioterapiemi je u pacientů léčených pomocí LLLT Handy Cure rychlejší řešení symptomů.

Fibromyalgie (FM) je charakterizována rozšířenou bolesti v těle, spojenou s konkrétními body. To je často doprovázeno narušením spánku, únavou, bolesti hlavy, dráždivého tračníku a močového měchýře, ranní ztuhlostí, úzkostí a depresí. Jedna studie naznačuje, že laserová terapie je účinná právě na tyto příznaky.

Stručně řečeno, většina dosud publikovaných prací podporuje použití LLLT k léčbě různých onemocnění pohybové soustavy a souvisejících bolestí. Kromě toho se LLLT ukázala být nejen efektivnější než konvenční metody, ale také úspornější. Výhodou je absence vedlejších účinků, neinvazivní druh terapie a snadnost aplikace a tím i zajišťuje dobré přijetí léčby.

Kostní opravy

V experimentální studii na zvířatech byl hodnocen účinek LLLT na regeneraci kostní tkáně. Hodnocení bylo provedeno v různých časových intervalech po zlomení. Bylo zjištěno, že LLLT zvýšuje kostní regeneraci především v raných fázích hojení procesu. Toto zjištění je v souladu s předchozí studií, která ukázala zvýšení aktivity osteoblastů a zvýšený počet krevních cév a množství mineralizované kosti v místě zlomeniny v reakci na LLLT.

Menu